Idag är vi stolta över att kunna presentera våra nya stjärnor!

MIP har nu publicerat sin nya guide som listar IP Stars - Rising Stars. Guiden lyfter fram de mest framgångsrika icke-partners som har bidragit till framgången för deras företag och kunder under de senaste åren. Resultaten är baserade på all information, inklusive klientåterkoppling, erhållen samtidigt som han utför forskning för 2018-upplagan av IP STARS.

Grattis till Magnus Johansson, Karolina Wiktorson, Rasmus Fredlund och Hao Li!