USPTOs nya regel kräver licensierad US Attorney som representant

Från och med den 3 augusti 2019 måste de sökanden, innehavara eller andra parter som deltar i varumärkesförfaranden vid det amerikanska patent och varumärkeskontoret (USPTO) som inte har hemvist i USA företrädas av licensierad US Attorney. Syftet med denna betydande förändring är att öka möjligheten till ansvarsutkrävande och noggrannheten i ansökningarna samt att säkerställa integriteten i USPTO: s varumärkesregister.

Valea har ett väletablerat samarbete med noggrant utvalda utländska ombud, inklusive ombud i USA. Våra kunder kommer därför fortsatt att representeras av licensierade och erfarna ombud i alla amerikanska varumärkesförfaranden.

// Eszter Kurtan