Vår verksamhet är öppen under Coronavirus-pandemin

Som alla andra övervakar vi noggrant Coronavirus-pandemin och vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att vår verksamhet kan fortsätta med så lite avbrott som möjligt. Vår personal och kunders hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet. I överensstämmelse med regeringens rekommendationer har vår personal möjligheten att arbeta på distans och våra system är utformade så att vi kan utföra samma uppgifter på distans som från våra kontor. Du kan fortsätta att kontakta oss antingen via e-post eller telefon, och vi uppmuntrar att möten hålls via videokonferenser.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss. Under tiden är våra tankar med dig, din familj och dina kollegor.