Vi gratulerar vår kund PExA

Det är med glädje och stolthet som vi gratulerar vår kund PExA till priset Arvid Carlsson Award.  Detta pris, som delas ut årligen, är instiftat  i nobelpristagarens Arvid Carlssons namn för att ge erkännande och ära till entreprenörer inom life science-sektorn. Prisceremonin äger rum i samband med Park Annual som organiseras av Sahlgrenska Science Park i Göteborg.

PExA utvecklar och kommersialiserar en unik teknologi som syftar till upptäckt av tidiga biomarkörer inom lungmedicin. För mer information om PExA, v.g. se https://pexa.se/

För mer information om Arvid Carlsson Award, v.g. se https://www.sahlgrenskasciencepark.se/om-oss/arvid-carlsson-award-sahlgrenska-science-park/

// Louise Tottie