Affärsvillkor

Här kan du ladda ned Valeas affärsvillkor samt olika formulär för fullmakter och överlåtelser.

Affärsvillkor

Följande affärsvillkor tillämpas på alla uppdrag som Valea AB accepterat. Allt arbete som utförs av Valea är föremål för dessa villkor utom när förändringar uttryckligen överenskommits skriftligen.
Affärsvillkor (pdf)
Allmänna uppdragsvillkor AU20 (pdf)