Kvalitet i alla led

För att verkligen garantera att Valea erbjuder högsta kvalitet har vi byggt upp rutiner för vårt arbete enligt ISO 9001-2015.

ISO-certifieringen är en del av Valeas kvalitetssäkringsarbete och som pågått under flera år. Ett exempel är vårt kontor i Göteborg som är certifierat enligt ISO 9001-2008 sedan 1998. Genom vårt löpande kvalitetsarbete har ärendehanteringsrutiner, förbättringsförslag, avvikelsehantering och kompetensutveckling säkerställts.

Intern kunskapsöverföring och strategiska nyrekryteringar är ytterligare exempel på hur vi eftersträvar att höja kunskaps- och kompetensnivån bland våra medarbetare och därigenom säkerställa att våra tjänster alltid håller högsta kvalitet.