Organiserade för maximal kundnytta

Våra interna processer är konstruerade för att skapa långsiktiga och nära kundrelationer. Mellan Valeas olika kompetensområden och kontor arbetar vi gränsöverskridande för att garanterat kunna leverera det bästa utfallet för kunden. Inför varje nytt  uppdrag bildas ett unikt konsultteam utifrån de specifika behoven. Varje kund får även en personlig kontakt på Valea som ansvarar för relationen mellan bolagen.