Utvecklande nätverk

Ett väl fungerande nätverk är viktigt för de flesta branscher och det gäller inte minst IP-branschen. Både bolaget Valea och våra medarbetare är engagerade medlemmar i några av de mest betydelsefulla organisationerna med tillhörande nätverk. Detta engagemang underlättar att följa utvecklingen i branschen, samt träffa, utbyta erfarenheter och lära känna kollegor även på global nivå.

I likhet med våra kunders värld är den immaterialrättsliga världen till stora delar global. Lagstiftning och rättigheter kan skilja stort mellan olika länder och vi vet när Valeas kompetens räcker till och när vi ska lämna över till lokala experter.

När det gäller våra kunders internationella uppdrag, har vi genom åren byggt upp ett internationellt nätverk av välrenommerade specialister som vi tryggt kan anlita. Via dessa nätverk och organisationer kan vi dessutom ta tillvara våra kunders intressen i processer kring exempelvis nationell lagstiftning.

Medlemskap i branschorganisationer

AIPPI 
Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (International Association for the Protection of Intellectual Property)

ECTA 
European Communities Trademark Association

FICPI 
Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (International Federation of Intellectual Property Attorneys)

INTA  
International Trademark Association

LES   
Licensing Executives Society

MARQUES
Association of European Trademark Owners

SEPAF
Sveriges Patentbyråers Förening
Vi är anslutna till Sepaf, branschföreningen för patentbyråer i Sverige. Dess syfte är att upprätthålla god etik och hög yrkesskicklighet i branschen.
Sepafs allmänna uppdragsvillkor är en trygghet för kunderna. Etikkommittén övervakar att de etiska riktlinjerna följs, den byrå som bryter mot regelverket ställs till ansvar.

SFIR  
Svenska föreningen för Industriellt Rättsskydd

SPOF
Svenska Patentombudsföreningen

VIRK
Västsvenska Immaterialrättsklubben