Valeas erbjudande

Vi hjälper våra kunder att etablera, försvara och kommersialisera immateriella tillgångar för att skapa bästa möjliga avkastning och för att IP-frågor skall bli en naturlig del av företagens affärsstrategi.

Valea är med i hela processen från idé till kommersialisering. Vår breda kompetensprofil kombinerat med ett gränsöverskridande arbetssätt gör att vi kan hjälpa våra kunder i allt från skapande av övergripande strategier till att vara ombud i nationella och internationella domstolar. En plats där många av dagens immaterialrättsstrider avgörs.

I takt med att fokus allt tydligare riktats mot styrkan i företags varumärken, har också flera bolag upptäckt hur immateriella tillgångar skapar möjligheter till förbättrad avkastning och för att ta nya marknadsandelar. Denna insikt och trend har förstärkts av de senaste årens lågkonjunktur. En förändrad spelplan på både nationell och global nivå gör det viktigare än någonsin att ta tillvara på alla de möjligheter som immaterialrätten ger.