Complete Brand Protection

Valea har under åren arbetat upp en gedigen kunskap och erfarenhet av varumärkesskydd online. Under de senaste åren har vi sett ett ökat behov av att skydda immateriella tillgångar i den digitala världen. Den tekniska utvecklingen leder oavbrutet till nya sätt att begå intrång och åtgärdsplaner måste justeras därefter. För att kunna erbjuda våra kunder den effektivaste och mest heltäckande lösningen som ligger i linje med kundens befintliga rättighetsportfölj och upplevda utmaningar, har Valea ingått ett samarbete med CoreBiz Solutions AB, en expert inom online övervakning av varumärken.   

CoreBiz Solutions har specialiserat sig på övervakning av domännamn, köp- och säljsajter, nätauktioner, social medier, varumärken, mobilappar samt digitalt nätfiske. Tillsammans med CoreBiz tillhandahåller Valea en kundanpassad och komplett tjänst som omfattar bevakning, analysering av bevakningsresultat, kvalificerad juridisk rådgivning samt agerande på intrångssituationer.

Detta är en komplett tjänst som täcker hela ert behov: bevakning av sociala medier, bevakning av domännamn och bevakning av marknadsplatser. Ni kan kombinera samtliga tjänster eller välja den tjänst som möter just era behov.

 

Bevakning av domännamn

Bevakning av marknadsplatser

Bevakning sociala medier

Ni erbjuds rapporter av identiska och förväxlingsbara domännamnsregistreringar från över 200 jurisdiktioner (bevakningen inkluderar Generiska toppdomäner gTLD och Nationella toppdomäner ccTLD). Bevakningsresultaten analyseras av våra jurister och resultatet presenteras på ett enkelt och strukturerat sätt tillsammans med rekommendationer gällande agerande på intrångssituationer som inkluderar Valeas juridiska tjänster avseende domännamnsintrång.

 

Vi bevakar internetbaserade köp- och säljsajter och nätauktioner baserat på era behov. Bevakningsresultaten analyseras av våra jurister och presenteras på ett enkelt och strukturerat sätt tillsammans med rekommendationer gällande agerande på intrångssituationer. Åtgärder anpassas till de specifika bevakningsträffarna och kostnads-effektiva s.k. ”bulk-removals” tillämpas när det är möjligt. Valea erbjuder även strategisk rådgivning hur varumärkesinnehavaren kan bekämpa såväl off-line som on-line intrång i immateriella rättigheter. Ni erhåller relevant information gällande användningen av era varumärken i de sociala medierna. Bevakningsresultaten analyseras av våra jurister och presenteras på enkelt och strukturerat sätt tillsammans med rekommendationer gällande agerande på intrångssituationer. Åtgärder anpassas till de specifika bevakningsträffarna och kostnads-effektiva s.k. ”bulk-removals” tillämpas när det är möjligt. Valea erbjuder även strategisk rådgivning avseende varumärkesriktlinjer på sociala medier..