Förmågan att kunna identifiera en bra affär

Egentligen är det ganska självklart – immaterialrättsliga tillgångar har ett ekonomiskt värde först när de kommersialiseras. Insikten om detta värde och en förståelse för kundens affär, ställer vi som ett krav på våra egna konsulter. Detta tydliga förhållningssätt tror vi är anledningen till att Valea de senaste åren ständigt tagit nya andelar på den svenska IP-marknaden. Våra kunder uppskattar Valeas tydliga inriktning på att skapa nya affärer.

Vid ansökan om skydd för ett patent, varumärke eller design, är det viktigt att ta hänsyn till vad skyddet ska omfatta. Skyddet är nämligen helt avgörande för möjligheten att kommersialisera den immaterialrättsliga tillgången. Även tidpunkten kan vara affärskritisk. Det gäller att ansöka vid rätt tillfälle. Om en ansökan lämnas in för tidigt eller för sent kan produktens marknads- och konkurrenskraft försämras.

Vi hjälper våra kunder att identifiera den lämpligaste tidpunkten för att söka ett skydd men också skyddets omfattning. På så sätt skapar vi de vi de bästa möjligheterna till att kommersialisera immateriella tillgångar. Efter att ett skydd har erhållits måste rätten värnas. I det arbetet kan vi stödja våra kunder med bevakning, varning och eventuella domstolsförfaranden. Vi hjälper även till när en konkurrents skydd är ett hinder för affärer och därmed bör bestridas.

Vi kan också erbjuda våra kunder att se över deras grafiska identitet så att den fungerar optimalt. Vid behov upprättas förbättrade eller helt nya grafiska manualer. Valea genomför även utbildningsinsatser när uppdragsgivare vill höja kompetensen inom den egna organisationen.

Kontaktpersoner:
Maria Engstrand, European Patent Attorney
Magnus Johansson, Attorney at Law