Framgångsrik patenthantering kräver erfarenhet från olika verksamheter

Valeas medarbetare behärskar samtliga patenterbara teknikområden och vi har erfarna jurister som bistår med juridisk spetskompetens. Tillsammans med våra kunder lägger vi upp en väl genomtänk IP-strategi där vi kartlagt vilka möjligheter som finns och vilka alternativ som passar bäst för varje kund, produkt eller uppfinning.

Om vi tidigt kan skapa ett nära samarbete med entreprenörer och innovatörer är möjligheterna goda att få ett optimalt immaterialrättsligt skydd till en rimlig kostnad. Vårt gränsöverskridande arbetssätt och breda kompetensprofil blir ofta mycket framgångsrikt i patentärenden. Inte minst därför att teknikområden överlappar varandra och kräver erfarenhet och kunskap från flera olika verksamheter.

På Valea företräder vi våra kunder inför administrativa och allmänna domstolar, patentmyndigheter samt inför EPO, det europeiska patentverket och EUIPO, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet i Alicante.
Vi har också ett nära samarbete med ett stort antal välrenommerade advokat- och patentbyråer över hela världen. Detta för att ge våra kunder bästa möjliga förutsättningar att försvara eller etablera deras immateriella rättigheter.