Juridiska tjänster som skapar nya affärsmöjligheter

Valea har ett starkt team av jurister med stor erfarenhet och de kan med skicklighet hantera alla juridiska aspekter som rör immateriella tillgångar. Vår ambition är tydlig; vi ska alltid ge juridiskt stöd på rätt nivå och föreslå de åtgärder som bidrar mest ur ett affärsmässigt perspektiv. Detta oavsett om det rör sig om varumärken, domännamn, upphovsrätt, design, marknadsrätt eller patent.

Referenser

  • Högt rankade jurister – Magnus Johansson, Richard Wolff och Linda Granstrand Füle listade i WTR 1000, Magnus Johansson också rankade som IP Star
  • Hanterar varumärkes- och designportföljer för ett flertal av de största industriföretagen i Norden
  • Stor erfarenhet av IP-arbetet inom företag från längre ”secondment”-uppdrag och/eller tidigare anställningar inom industrin.
  • 100+ varumärkesinlämningar årligen hanterat direkt vid respektive registreringsverk och koordinering av än fler inlämningar internationellt
  • 200+ designinlämningar årligen hanterat direkt vid respektive registreringsverk och koordinering av än fler inlämningar internationellt
  • Stor erfarenhet av att hantera intrångssituationer, såväl online som mer traditionella intrång, inklusive hantering av domännamnstvister och åtgärder mot varumärkesrättigheter på online plattformar
  • Välbevandrade inom de frågor som uppstår i brytpunkten mellan juridik och teknik

Valeas juridiska tjänster omfattar:

Juridisk rådgivning

Våra kunder stöttas med rådgivning i samband med exempelvis skydd eller intrång i immateriella rättigheter, kommersialisering, juridisk strategi och andra specifika frågor för om området.

Seminarier & workshops

Vi arrangerar efter förfrågan seminarier och workshops i immaterialrätt både i Sverige och utomlands.

Tvister och processer

Immateriella rättigheter kan alltid utsättas för intrång. Ibland är det medvetet, i andra fall omedvetet.

Licensering och avtal

Avtal av olika slag spelar en viktig roll i arbetet med att skydda, försvara och skapa affärsnytta av immateriella rättigheter.

Due dilligence

I företagsköp och försäljningar ingår ofta immateriella rättigheter. Vi bistår våra kunder med kartläggning och värdering av immateriella rättigheter i samband med förvärv och fusioner. Läs mer om due dilligence under avsnittet Kommersialisering.

Värdering och granskning

Att kunna presentera immateriella tillgångar till ett konkret värde är ofta värdefullt i många sammanhang. Valea har särskilda kunskaper och erfarenhet om värdering av immateriella rättigheter. Läs mer om värdering och granskning under avsnittet Kommersialisering.