Post grant & Enforcement

Valea företräder sina kunder i processer inför administrativa och allmänna domstolar och patentmyndigheter. Våra konsulter och medarbetare har också en lång erfarenhet av invändningsförfaranden inför det europeiska patentverket, EPO, i München, patent och registreringsverket i Sverige samt inför Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), i spanska Alicante.

Kontaktpersoner för dessa tjänster är följande personer: