Valeas viktigaste resurs

Valeas mål är att vara den mest eftertraktade arbetsgivaren i IP-branschen. En starkt bidragande orsak till att vi lyckas attrahera kompetenta och ambitiösa medarbetare, är att vi arbetar för flera av de mest professionella och krävande kunderna på marknaden.

Just en bra kundrelation och engagemanget för våra kunder finns alltid i fokus på Valea. Våra medarbetare ser vikten av att förstå och kunna förverkliga hela värdekedjan för kunderna. Detta förhållningssätt bygger på att vi förenar specialistkompetens med förståelse för kunder, marknaden och de ofta tuffa kommersiella villkoren.

Valea har en arbetsmodell som genomsyrar organisationen på alla nivåer och som i hög grad påverkar varje enskild medarbetare. Vi arbetar gränsöverskridande mellan våra kompetensområden men också rent geografiskt mellan våra kontor. För varje nytt uppdrag bildas ett unikt team av konsulter utifrån de specifika behov varje enskilt projekt har.

Varje år anordnas två interna konferenser, en på våren och en på hösten då all personal på företaget samlas. Valea har en organisationsmodell som är flexibel för att säkerställa att vi kan leverera det bästa resultatet för kunden. Det innebär att vi alltid måste ha en bra intern kommunikation samt en gemensam strategi för vårt arbete. Konferenserna är ett viktigt arbetsinstrument för kompetensutveckling, att bygga gemensamma värderingar samt samordna kommunikationen inom företaget. Här finner du foton från några av våra tidigare konferenser.

I ett tjänstekonsultföretag är kunskap och högre akademiska meriter en hygienfaktor. Det som är utmärkande för Valea är hur medarbetarna använder sina kunskaper för att utveckla kundernas affärer. Med en affärsmässig förståelse för immateriella tillgångar går det att skapa ökade värden för Valeas uppdragsgivare.

Bland Valeas drygt 80 medarbetare finns europeiska patentombud, varumärkesombud, designombud och jurister med olika specialinriktningar inom patent och juridik.