Våra tjänster

Värdeskapande tjänster inom allt som berör immateriella rättigheter.

Immaterialrätt

Skapa affärsvärde med immaterialrätt

Immateriella rättigheter räknas idag som en av de mest värdefulla tillgångarna för företag och organisationer. Genom att utveckla och förvalta dina tillgångar ökar också möjligheterna att snabbare nå högre tillväxt och bättre lönsamhet.

Experter inom immaterialrätt

Valea är ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt. Våra erfarna medarbetare stöttar några av marknadens mest framgångsrika företag genom att utveckla deras position på marknaden. Vi etablerar, försvarar och kommersialiserar immateriella tillgångar såsom patent, varumärken, design och domännamn. Dessutom ger vi juridisk rådgivning inom bland annat avtalsrätt, kommersialisering, upphovsrätt, marknadsrätt och IT-rätt. 

Med stor kompetens inom teknik och juridik hjälper vi dig hela vägen - från första idé till kommersialisering. Hos oss får du ett sammansvetsat team som alltid sätter dig som kund i centrum.

Identifiera och etablera

Att identifiera och etablera immaterialrättsliga tillgångar är en process i flera steg. Med vår expertis får du hjälp med att ta fram strategier för immaterialrättsligt skydd, erhålla patent, skydda dina produkters/varumärkens form och utseende samt hantera domännamn.

Utöver detta bistår vi även med att ta fram, utvärdera, omforma och förhandla samarbetsavtal, samexistensavtal och licensavtal m.m.

Försvara

Teknikutveckling, formgivning och identitet är värden som måste skyddas mot idéstöld, kopiering och förfalskningar. Vi stöttar dig med bevakning, rådgivning och rättsliga åtgärder när det krävs.

Vi företräder våra kunder inför administrativa och allmänna domstolar, patentmyndigheter samt inför det europeiska patentverket och den europeiska varumärkesbyrån.

Kommersialisera

För att immateriella tillgångar ska få ett faktiskt värde måste de kommersialiseras. Våra medarbetare har spetskompetens inom immaterialrätt, såväl affärsstrategiskt som skyddstrategiskt, och hjälper dig hantera samt förvalta dina tillgångar på bästa sätt.

Juridiska tjänster

Utveckla din affär med vår expertis

Vårt team av erfarna jurister hjälper dig i alla frågor som rör dina immateriella tillgångar, vare sig det handlar om varumärke, domännamn, upphovsrätt, design, marknadsrätt eller patent.

Du får juridiskt stöd och förslag på åtgärder som hjälper dig att utveckla din affär. Välkommen att kontakta oss för att boka in ett förutsättningslöst möte.

Våra tjänster omfattar:

 • Juridisk rådgivning
 • Tvister och processer
 • Licensering och avtal
 • Due diligence
 • Värdering och granskning
 • Seminarier och workshops


Klicka på pilen för att läsa mer om respektive område.

Design

Design omfattas av bland annat upphovsrätt och designskydd, även kallat mönsterskydd. Genom att skydda utseende, mönster och form på din design kan du förhindra olovlig användning och säkerställer samtidigt dina konkurrensfördelar. 

Valea erbjuder flera tjänster inom skydd av form och utseende. Vi kan exempelvis bedöma om en viss formgivning, mönster eller produkt omfattas av upphovsrätten eller annan lagstiftning. Likaså kan vi avgöra om det är möjligt att erhålla design eller mönsterskydd för olika typer av produkter.

Våra tjänster inkluderar:

• Bevakning
• Strategi
• Förundersökning
• Ansökan 
• Intrångsärenden

Domännamn

I likhet med ett varumärke är domännamnet en av dina mest värdefulla tillgångar. För att skydda din digitala närvaro är det bra att ha en strategi vid exempelvis förvärv, förnyelser och domänstöld.

Med lång erfarenhet inom området hjälper vi dig med bland annat:

 • Förvärv
 • Avtal
 • Strategi/portföljanalys
 • Intrångsärenden
 • UDRP-tvister (Uniform Domain Name Dispute Resolution)
 • ADR-tvister (Alternative Dispute Resolution)
 • ATF-tvister (Alternativt tvistlösningsförfarande)

Licensering och avtal

För att skydda dina immateriella tillgångar måste du ha avtal som både följer gällande lagstiftning och skyddar dina affärsmål. Våra jurister har gedigen erfarenhet av att ta fram lämpliga avtal, riktlinjer och policys inom immaterialrätt. Om du vill ge någon annan rätten att använda dina tillgångar eller rättigheter kan vi även hjälpa till med licensiering av ditt varumärke, patent eller designskydd.

VI hjälper dig med:

• Licensavtal
• Förlikningsavtal
• Samarbetsavtal
• Samexistensavtal
• Avtal för uppfinnare
• Sekretessavtal
• Avtal för tekniköverföring
• Forsknings- och utvecklingsavtal
• Joint Ventures

Marknadsrätt

Det kan bli allvarliga konsekvenser för de företag eller organisationer som bryter mot marknadsrätten. Förutom rättsliga påföljder löper man även risk att förtroendet hos kunder, leverantörer och andra intressenter tar skada. 

För att säkerställa att ditt företag följer alla lagar och regler ska du ta hjälp av en erfaren jurist. Våra medarbetare stöttar dig i marknadsrättsliga frågor som:

• Strategi
• Rådgivning
• Förhandsgranskning
• Intrångsärenden

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. 

Tvister och processer

Otillåten användning av dina immateriella rättigheter kan vara både avsiktlig och oavsiktlig. För att skydda ditt varumärke, patent eller design mot intrång måste du ha en genomtänkt strategi för att hantera eventuella intrång.

Valea stöttar dig i förhandlingar, tvistlösningar och intrångsärenden rörande dina immateriella rättigheter. Våra tjänster inkluderar:

• Rådgivning
• Strategi
• Biträde vid invändningar och domstolsprocesser

Upphovsrätt

Upphovsrätten uppstår automatiskt vid själva skapandet av ett verk såsom musik, formgivning, texter eller fotografier. Att bevaka och sätta stopp för olovligt utnyttjande av upphovsrättsskyddade verk är ofta helt avgörande för att nå kommersiell framgång. 

Vi hjälper dig med alla typer av upphovsrättsliga frågor, inte minst i samband med kommersialisering, intrång eller överlåtelse som: 

• Strategi
• Rådgivning
• Intrångsärenden

Varumärken

På dagens globala och snabbrörliga marknad är det viktigt att skydda företagens kännetecken och unika egenskaper så långt det är möjligt. 

Hos oss får du ett långsiktigt samarbete som skyddar och hanterar ditt varumärke, både nationellt och internationellt. Med rådgivning, bevakning och tydliga strategier säkerställer vi att varumärket skyddas på bästa sätt. Våra tjänster inkluderar:

• Strategi
• Förundersökning
• Bevakning
• Ansökan
• Intrångsärenden

Framgångsrik patenthantering 

Vårt team av erfarna jurister hjälper dig i alla frågor som rör dina immateriella tillgångar, vare sig det handlar om varumärke, domännamn, upphovsrätt, design, marknadsrätt eller patent.

Du får juridiskt stöd och förslag på åtgärder som hjälper dig att utveckla din affär. Välkommen att kontakta oss för att boka in ett förutsättningslöst möte.

Våra tjänster omfattar:

 • Juridisk rådgivning
 • Tvister och processer
 • Licensering och avtal
 • Due diligence
 • Värdering och granskning
 • Seminarier och workshops


Klicka på pilen för att läsa mer om respektive område.

Elektronik, IT och telekom

Patentområdet elektronik, IT och telekom omfattar bland annat datasystem, trådlös kommunikation och elektronik. 

Inom dessa områden finns det goda möjligheter att skapa intäkter, bland annat genom att utge licenser. Därför är det viktigt att ha en genomtänkt IP-strategi som lägger grunden för löpande intäkter. Vi hjälper dig med allt från patentansökan till hållbara IP-strategier utifrån dina resurser och möjligheter. 

Green tech

Patentområdet green tech, eller miljöteknik, handlar om allt från utveckling av vattenreningsverk till nya tillverkningsprocesser inom fordonsindustrin. 

Genom vår spetskompetens inom både teknik och juridik bistår vi med strategier för att på bästa sätt säkra din affär och skydda den. Detta kan bland annat omfatta mönsterskydd, patent, varumärkesskydd, avtal och strategier för kommersialisering.

Life science och kemi

Patentområdet life science och kemi omfattar uppfinningar som berör hela läkemedelsindustrin och bioteknikindustrin. 

För att skapa och bevaka patent inom dessa områden krävs särskilda sökverktyg, metoder och access till patentdatabaser. Med kompetens inom bland annat bioteknik, medicin, läkemedel och kemiteknik kan vi hjälpa dig att skydda dina idéer och innovationer, samt ta fram och bevaka ditt patentlandskap. 

Medtech

Patentområdet medtech, eller medicinteknik, omfattar i stort sett alla produkter med medicinsk anknytning, förutom läkemedel. Exempel på dessa är ortopediska implantat, röntgenteknik, dialys samt förbrukningsartiklar och hjälpmedel för funktionshindrade.

Uppfinningar inom medicinteknik involverar ofta en kombination av flera teknikområden, vilket i sin tur kräver expertis med olika teknisk bakgrund. Med vår samlade kunskap inom alla dessa områden kan vi hjälpa dig att få ett optimalt immaterialrättsligt skydd. 

Tvister och processer

Otillåten användning av dina immateriella rättigheter kan vara både avsiktlig och oavsiktlig. För att skydda ditt varumärke, patent eller design mot intrång måste du ha en genomtänkt strategi för att hantera eventuella intrång.

Valea stöttar dig i förhandlingar, tvistlösningar och intrångsärenden rörande dina immateriella rättigheter. Våra tjänster inkluderar:

• Rådgivning
• Strategi
• Biträde vid invändningar och domstolsprocesser

Mekanik

Patent inom området mekanik används ofta på ett defensivt sätt, för att stänga ute konkurrenter och skydda egna intäkter. Det är dessutom vanligt att patent inom mekanik har lång kommersiell livslängd. 

Det är viktigt att både bevaka konkurrenters rättigheter och patent samt ha en stark IP-strategi som skyddar dina rättigheter över tid. Våra konsulter och medarbetare har stor erfarenhet av att etablera och försvara, men också att invända mot och ogiltigförklara patent.

Tilläggsskydd för läkemedel (SPC)

SPC berör allt från biologiska produkter såsom antikroppsbaserade teknologier, genteknik till växtskyddsmedel.

Läkemedel och växtskyddsmedel kräver vanligtvis regulatoriskt godkännande innan de kan börja säljas. Detta leder till att patentinnehavaren inte kan använda hela patenttiden för sin försäljning. Tilläggsskyddet kompenserar för just detta. En beviljad SPC träder i kraft när patentet löper ut och har en skyddstid på upp till fem år. Våra konsulter kan bistå i alla frågor gällande tilläggsskydd för läkemedel.

Complete Brand Protection

Skydda ditt varumärke

Varumärket är en av dina mest värdefulla tillgångar och därför är det viktigt att ha en långsiktig strategi för varumärkesskydd. I takt med att e-handeln växer runt om i världen ökar även risken för missbruk och varumärkesintrång. Vi hjälper dig att skydda och bevaka ditt varumärke mot oönskad användning, både i Sverige och internationellt.

Complete Brand Protection

Complete Brand Protection innefattar fullständig bevakning och skydd av ditt varumärke på internet. Med sofistikerade algoritmer och maskininlärning bevakar vi ditt varumärke och domännamn på sociala medier, webbplatser samt marknadsplatser. 

Vi analyserar, riskbedömer och sätter upp långsiktiga strategier för att skydda ditt varumärke på ett kostnadseffektivt sätt.

Skräddarsydd rådgivning

Vår strategiska rådgivning skräddarsys för varje kund och tar hänsyn till deras unika behov. Hos oss får du strategisk och praktisk rådgivning samt juridiskt stöd för att skydda dina immateriella tillgångar på bästa sätt. 

Våra erfarna konsulter hjälper dig med allt från långsiktiga strategier, övervakning och analys till juridiska åtgärder vid intrång. Vår transparenta prismodell visar vad varje del kostar, så att du enkelt kan anpassa tjänsterna efter dina behov. Med Valea får du en långsiktig partner som agerar proaktivt för att skapa affärsvärde. Välkommen att kontakta oss idag för att boka in ett förutsättningslöst möte.

Kommersialisering

Kapitalisera på dina immateriella tillgångar

På Valea är vi övertygade om att immateriella tillgångar kan skapa och stärka ett företags ekonomiska värde. För att realisera detta tar vi fram och implementerar en kommersialiseringsstrategi, vilket kan innefatta skydd av din uppfinning, ditt patent, ditt varumärke eller din design. Med vår erfarenhet inom immaterialrätt hjälper vi dig hantera och förvalta dina tillgångar, så att du når dina affärsmål. 

När du ansöker om skydd för dina tillgångar är det viktigt att ta hänsyn till både omfattning av skyddet och när skyddet ska börja gälla. För att uppnå maximal marknads- och konkurrenskraft kan det exempelvis vara avgörande att hemlighålla, ansöka för rätt skydd vid rätt tillfälle eller förvärva/försälja tillgångar. Våra konsulter ser till att hitta den lämpligaste vägen framåt utifrån din position, dina mål och marknad. Vi vill att du ska känna dig trygg när du kommersialiserar dina immateriella rättigheter.

Vi har koll så att du kan fokusera på annat

När du ansökt om skydd för ditt varumärke, patent eller design behöver du sedan värna om skyddet. Här stöttar vi dig med bevakningar, varningsnotiser och eventuella domstolsförfaranden. Om konkurrentens skydd är ett hinder för dina affärer hjälper vi dig att bestrida dem. Med vår expertis ser vi till att du har komplett insikt i vad som påverkar din affär.

Due diligence

I samband med företagsköp, försäljningar eller andra strategiska förändringar är det vanligt med en IP due diligence. Syftet är att kartlägga och värdera företagets immateriella rättigheter samt se hur de är konstruerade och vilket skydd de ger. På så sätt får du ett fullständigt underlag inför en företagsvärdering eller riskbedömning.

Fullständig värdering av dina tillgångar

I många fall är det nödvändigt att presentera immateriella tillgångar med ett faktiskt värde. Detta gäller exempelvis i samband med investeringar, rättstvister eller om du vill använda tillgångarna som en säkerhet vid belåning. Av oss får du en fullständig värdering som du kan använda vid alla tillfällen.

IP-revision

En revision kan genomföras av flera olika anledningar, såsom portföljförvaltning, vid insamling av royalties eller vid bedömning av intrångsrisk. Vi på Valea har både erfarenhet och verktygen som krävs för att utföra en skräddarsydd IP-revision, vilket ger dig full kontroll över dina tillgångar.

Post grant & Enforcement

Bestridande av eller invändning emot rättighet

Om du behöver stöd i att bestrida, invända mot eller beivra intrång i en rättighet kan vi hjälpa dig med detta, både i Sverige och internationellt. Vi har erfarenheter från bland andra patent- och registreringsverket (PRV), europeiska patentverket (EPO) och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Årsavgifter och förnyelser

Betala årsavgifter och förnyelser i tid

För att upprätthålla ditt patent, varumärke eller design är det viktigt att bevaka och hantera årsavgifter samt förnyelser. Av oss kan du få en årlig statuslista som snabbt ger dig koll på vilka avgifter som ska betalas och när. Vi kan även hantera alla ärenden åt dig, såväl i Sverige som internationellt.

Utmärkelser och erfarenheter

WTR 1000 - Magnus Johansson, Richard Wolff och Linda Granstrand Füle
MIP IP Star - Magnus Johansson, Thomas Ernby och Andrew Hammond
MIP Rising Star - David Larsson
Patent Prosecution Firm of the year, 2020 i Sverige, Global IP Awards
IAM Global leaders 2020 - Andrew Hammond
IAM Patent 1000 - “Highly recommended firm”
Hanterar varumärkes- och designportföljer för ledande industriföretag i Norden
100+ varumärkesinlämningar och 200+ designinlämningar varje år

Kontakt

Tack! Vi återkopplar snarast
Oops! Något gick fel